Milieu 92 Artikelen

Aanpak CO2-voetafdruk

Gepubliceerd

21 Aug, 2018

Om haar CO2-voetafdruk te verkleinen werk KLM met een Carbon Reduction Roadmap. Met dit plan richten we ons op de beschikbare oplossingen van vandaag, maar ook op de ontwikkeling van duurzame luchtvaartbrandstoffen van morgen.

Doelen
Luchtvaart draagt voor twee tot drie procent bij aan de wereldwijde, door de mens veroorzaakte, CO2-uitstoot. Door de verwachte groei van de luchtvaart zal de impact van vliegen op het milieu toenemen.
Sinds 2007 heeft KLM een beleidsplan om de impact van haar bedrijfsvoering op het klimaat terug te dringen. Het huidige doel is de CO2-uitstoot per passagier te verlagen met 20% in 2020 (ten opzichte van 2011). We zijn goed op weg; eind 2018 is een vermindering van 17% gerealiseerd. KLM heeft daarnaast als ambitie de CO2-uitstoot van processen aan de grond in 2020 met 20% te verminderen (ten opzichte van 2011).

KLM kijkt, naast het verbeteren van de efficiëntie, voorbij 2020 naar het reduceren van de absolute CO2 uitstoot. In 2030 wil KLM een absolute CO2 reductie van 15% hebben gerealiseerd ten opzichte van 2005. Dit is een stap naar de 2050 doelstelling van de International Air Transport Association (IATA) om de netto CO2 uitstoot van de luchtvaart met 50% te verminderen in 2050 ten opzichte van 2005.

De Carbon Reduction Roadmap van KLM levert een bijdrage aan één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s), namelijk SDG 13 – Klimaatactie.

Aanpak
KLM onderscheidt drie pijlers om de CO2-voetafdruk van het vliegen te verkleinen; het verminderen van brandstofverbruik, het vervangen van fossiele brandstof en het compenseren van CO2-uitstoot. Iedere pijler heeft een eigen aanpak. Daarnaast is het verduurzamen van de grondoperatie een vierde pijler om de CO2-voetafdruk van KLM te verkleinen.

1. Verminderen van brandstof verbruik

- Vlootvernieuwing
Levert de grootste bijdrage: nieuwe toestellen zijn efficiënter in brandstofgebruik en stoten dus minder CO2 uit. Zo is de Fokker 70 vervangen door de Embraer 175+ en Embraer 190 en wordt de Boeing 747 vervangen door de Boeing 787 Dreamliner. Samen met de maatregelen die KLM neemt voor een efficiënte vluchtuitvoering leveren de nieuwe toestellen een brandstofbesparing op tussen de 35 en 40 procent.

- Operationele efficiëntie
KLM neemt diverse operationele maatregelen: we verminderen het gewicht van het vliegtuig, maken optimaler gebruik van het luchtruim en trainen onze piloten om zo efficiënt mogelijk te vliegen, waardoor minder brandstof nodig is. Uiteraard staat veiligheid daarbij altijd voorop. Voorbeelden van hoe we gewicht aan boord verminderen zijn onder andere vernieuwde cargonetten en catering trolleys, de KLM Media App (digitaal ipv papier), Ipad voor crew.

- Air traffic management
KLM is voorstander van een gemeenschappelijk Europees luchtruim zodat vliegroutes efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Van A naar B vliegen zonder omwegen kan de CO2-emissies van de totale Europese luchtvaart tot 10% verminderen.

- Nieuwe vliegtuigmodellen
Op de lange termijn zullen baanbrekende innovaties in het vliegtuigontwerp en de manier van aandrijving een belangrijke rol spelen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een hybride of elektrisch vliegtuig, welke nu nog niet beschikbaar zijn voor de commerciële luchtvaart. KLM stimuleert innovatie door het ondersteunen van onderzoek en staat vooraan zodra alternatieven beschikbaar zijn. De verwachting is dat het nog wel jaren zal gaan duren voordat we met een ander soort vliegtuig de lucht in kunnen.

2. Vervangen van fossiele brandstof

- Duurzame luchtvaart brandstof
Voor de midden-lange termijn kan duurzame bio-kerosine een belangrijke bijdrage leveren aan het verkleinen van KLM’s CO2-voetafdruk. Deze brandstof kan de CO2-uitstoot tot 80% verminderen ten opzichte van fossiele brandstof. Dankzij partners in het KLM Corporate BioFuel Programma kan KLM het prijsverschil tussen fossiele brandstof en duurzame bio-kerosine overbruggen. KLM gebruikt alleen duurzame bio-kerosine, die geproduceerd wordt van afvaloliën of grondstoffen die geen negatieve impact hebben op biodiversiteit en voedselproductie. KLM, SkyNRG en SHV Energy lanceerden in mei 2019 een project voor de eerste Europese fabriek voor duurzame kerosine om het gebruik op te kunnen schalen.

- Duurzaam alternatief transport
KLM is voorstander van alternatieve transportmogelijkheden voor de kortere afstanden. De trein is een goed alternatief voor veel bestemmingen in Europa, zoals Brussel, Londen of Parijs. Dit staat of valt met een goede infrastructuur, waardoor snel en efficiënt reizen mogelijk is.

3. Compenseren CO2-uitstoot

- EU ETS en CORSIA
KLM is onderdeel van het EU Emissions Trading System (ETS) dat CO2-compensatie reguleert en CO2-uitstootrechten beheert binnen Europa. Daarnaast valt KLM onder het mondiale luchtvaartverdrag CORSIA. Het doel van dit verdrag is om CO2-neutrale groei van de wereldwijde luchtvaartsector te bereiken vanaf 2020.

- CO2ZERO
Passagiers kunnen een bijdrage leveren om de persoonlijke CO2-uitstoot van hun vlucht te compenseren via KLM’s CO2ZERO compensatieservice. De bijdrage van passagiers aan CO2ZERO wordt geïnvesteerd in Gold Standard for the Global Goals gecertificeerde projecten. (zie CO2ZERO).

4 . Verduurzamen grondoperatie

- Hernieuwbare energie en elektrificeren
Ook in de grondprocessen streeft KLM naar het minimaliseren van de impact. KLM heeft als ambitie de CO2-uitstoot van processen aan de grond in 2020 met 20% te verminderen (ten opzichte van 2011), en om in 2030 een geheel CO2-neutrale grondoperatie te hebben. Dit doen we door efficiënter met energie om te gaan, grondmaterieel zo veel mogelijk te elektrificeren, te zoeken naar alternatieven voor het fossiele gas en waar mogelijk de overstap te maken naar hernieuwbare energie. Eind 2018 staat de teller op een vermindering van 18% (ten opzichte van 2011).

Een belangrijk voordeel van het elektrificeren van grondtransportmaterieel zoals bagagebanden, trekkers en beladers, is dat zij lokaal geen uitlaatgassen produceren. Bovendien wordt voor het elektrische grondtransportmaterieel op Schiphol gebruik gemaakt van groene stroom. Dit draagt bij aan een beter milieu en aan betere arbeidsomstandigheden op de luchthaven.

Meer ideeën?
Add your voice to the conversation

Gepubliceerd

24 Jul, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

26 Jun, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

13 Dec, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

1 Jun, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

17 Apr, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven