Milieu 92 Artikelen

Air France - KLM 11x nummer 1 op de DJSI

Gepubliceerd

11 Sep, 2015

Op 10 september 2015 heeft RobecoSam bekend gemaakt dat Air France-KLM voor de 11e keer op rij de positie bezet als meest duurzame luchtvaartmaatschappij op de Dow Jones Sustainability Index (DJSI), de belangrijkste internationale index die prestaties van ondernemingen op het gebied van duurzame ontwikkeling weergeeft.

Maar liefst voor de zevende keer behoudt Air France-KLM de eerste positie als ‘Industry Group Leader' in de overkoepelende sector ‘Transportation', waar zowel lucht-, spoor-, zee- en wegtransport als luchthavenactiviteiten onder vallen. Een positie waar we trots op zijn en die ons sterkt in onze aanpak.

Internationale graadmeter

De Dow Jones Sustainability Index*) is een internationale graadmeter voor de prestaties van bedrijven die duurzaamheid centraal stellen in hun strategie en bedrijfsvoering. Ieder jaar wordt het aantal deelnemers wereldwijd uitgebreid dat rapporteert over hun activiteiten op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierdoor ontstaat een breed beeld van de ontwikkeling van duurzaamheid wereldwijd en in de benoemde sectoren. Samen met Air France heeft KLM bewezen de afgelopen jaren een leidende rol te nemen om duurzame ontwikkeling in de luchtvaart op de agenda te zetten.

Beoordeling

In het Industry Group leader report wordt beschreven wat de Industry Group leader onderscheid van de anderen in dezelfde sector. Uit het rapport:
“Het bedrijf laat zien dat het een leiderschapsrol blijft spelen op gebied van duurzaamheid in de transport sector, waarbij het voortbouwt op het l langetermijnbeleid om de milieu impact te verminderen en de sociale waarde en lokale ontwikkeling te verhogen.
Air France-KLM heeft plannen ontwikkeld om de brandstof efficiëntie te verbeteren door routes en ‘flight paths’ te optimaliseren wat heeft geresulteerd in a 6.7 % vermindering van brandstof gebruik, 18% vermindering van gevaarlijke industriële stoffen, 10% vermindering van energie verbruik en 3.9% vermindering van watergebruik ten opzichte van 2013.

Het bedrijf blijft toonaangevend in de ontwikkeling en commercialisering van biobrandstof in lijn met het commitment van de industrie op de midden- en lange termijn om CO2-emissie te verminderen. Op het sociale vlak beheerst het bedrijf de economische impact die zij heeft op de bestemmingen waarop wordt gevlogen, door aandacht te besteden aan de ontwikkeling van lokale economieën, het betrekken van lokale stakeholders en het beschermen van de rechten van de mens”.

Meer informatie op de website van RobecoSam of in het Air France-KLM CSR rapport.

Constante ontwikkeling

Koploper zijn is mooi, maar koploper blijven is een uitdaging. We blijven ons ontwikkelen op het vlak van milieu en samenleving. Voor een aantal thema’s zijn concrete lange termijn doelstellingen bepaald. Een van die doelstellingen heeft KLM geformuleerd in het ‘Smart Energy' programma met als doel de CO2-uitstoot in 2020 met 20 procent te verminderen. Naast onder meer de investering in energiezuinige toestellen en het gebruik van lichtere materialen aan boord, is de inzet van biobrandstof een manier om dit te bereiken. De ontwikkelingen op het gebied van vluchten op biobrandstof zijn niet mogelijk zonder de samenwerking die KLM heeft met diverse partners, zoals bedrijven die partner zijn van KLM’s Corporate BioFuel programma. Daarnaast werken we intensief samen met leveranciers en andere partijen om zo in de gehele keten bij te dragen aan het gebruik van duurzame materialen en grondstoffen.


*De DJSI betreft de meest efficiënte ondernemingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, samengesteld door RobecoSAM, een internationale vermogensbeheerder die de duurzaamheidsprestaties van ondernemingen beoordeelt.

 

Meer ideeën?
Add your voice to the conversation

Gepubliceerd

6 Sep, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

24 Jul, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

11 Jul, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

28 Mei, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

28 Sep, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven