Milieu 91 Artikelen

Biobrandstof/co2 efficiency

Gepubliceerd

2 Mei, 2012

Het is in ieders belang dat vliegen schoner wordt. Daarom zetten we concrete stappen om het klimaat zo min mogelijk te belasten. Ook nu het economisch minder gaat; het klimaat kent immers geen pauzes.

Dat vraagt om urgentiebesef en daadkracht bij overheid, bedrijfsleven en de consument. Vliegen is niet meer weg te denken is uit de hedendaagse maatschappij. Daarom is het belangrijk dat KLM haar verantwoordelijkheid neemt en concrete maatregelen treft.

Samen met WNF

We nemen het voortouw op het gebied van biobrandstofontwikkeling en toepassing.

In oktober 2011 verlengden we de strategische samenwerking met WNF. Samen werken we aan de ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen, hierbij streeft KLM ernaar in 2015* haar hele vloot op 1% duurzame biobrandstoffen te laten vliegen.

In 2009 voerde KLM als eerste vliegtuigmaatschappij een vlucht uit op duurzame brandstof. De afgelopen jaren hebben we met diverse programma’s het brandstof verbruik teruggebracht, door onze medewerkers bewust te maken van hun invloed hierop. Wij geloven echter in een gedeelde verantwoordelijkheid en gaan de komende jaren het belang van schoner vliegen, nog meer onder de aandacht brengen van onze passagiers.

Wat KLM concreet doet?

CO2 reductieprogramma’s voor onze vliegers leveren een significante bijdrage aan de vermindering van onze emissie. Gewichtbesparende maatregelen aan boord brengen de CO2-uitstoot nog verder omlaag. Maar ook op het gebied van duurzame brandstoffen zijn we bijzonder innovatief. Met SkyNRG doen we mee aan het ontwikkelen van een duurzame productieketen voor alternatieve brandstof. De eerste serie commerciële vluchten op biobrandstof zijn reeds gerealiseerd in 2011 en 2012. 

 

* Tegenwoordig gebruikt KLM de term Sustainable Aviation Fuel (SAF) voor ‘biofuel’ en Sustainability voor CSR. In 2019 was het totale ingekochte volume duurzame kerosine 6911 ton. Dat is 0,18% van het totale brandstofgebruik van de KLM Groep. De samenwerking met WWF heeft plaatsgevonden van 2007 tot 2016.

Meer ideeën?
Add your voice to the conversation

Gepubliceerd

24 Jul, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

13 Dec, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

21 Aug, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

1 Jun, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

17 Apr, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven