Milieu 90 Artikelen

Een gezonde Amazone is een gezonde aarde

KLM STORY

wnf

Gepubliceerd

13 Mei, 2015

Er is een duidelijk verband tussen de gezondheid van de Amazone en de gezondheid van onze aarde. Naast de onvoorstelbare rijkdom aan planten- en diersoorten, voorziet de rivier Amazone bijna een vijfde van al het zoetwater dat wereldwijd in zee stroomt. En het regenwoud helpt door het opslaan van CO2 niet alleen het lokale klimaat te stabiliseren, maar ook dat van de rest van de wereld.

Ontbossing is de grootste bedreiging voor de Amazone, vooral door de snelgroeiende vraag naar ruimte voor veeteelt en landbouw. Uit een recent WNF-rapport blijkt dat ruim een kwart van de Amazone in 2030 is verdwenen als we niks doen om ontbossing te stoppen. Maar ook de aanleg van waterkrachtcentrales in vrij stromende rivieren hebben een enorme impact op de biodiversiteit. Juist rondom deze rivieren groeien en leven unieke soorten bomen, planten en dieren.

Living Amazon Initiative

Het WNF zet zich daarom in om dit essentiële natuurgebied te beschermen. Een van WNF’s belangrijkste projecten – en  waaraan KLM financieel bijdraagt - is het Living Amazon Initiative. In dit initiatief komt 40 jaar ervaring samen als het gaat om natuurbescherming van het Amazonegebied. Het unieke aan dit initiatief is dat het Amazonegebied als één geheel wordt gezien. Dit betekent nauw samenwerken met de negen landen die een stukje Amazonegebied binnen hun landsgrenzen hebben.

Bescherming op grote schaal…

Het Living Amazon Initiative ging van start in 2008 en heeft al een paar prachtige resultaten opgeleverd. Zo richtte de Braziliaanse regering onlangs een fonds op om 60 miljoen hectare Braziliaans regenwoud voor een langere periode te beschermen. Een mijlpaal als het gaat om langdurige bescherming van biodiversiteit op zo’n grote schaal. Cláudio Maretti, projectleider bij het Living Amazon Initiative: "Ieder van ons mag trots zijn op dit programma. Dit resultaat komt niet alleen ten goede aan de Brazilianen, maar aan iedereen op aarde".

…en op kleine schaal

Maar ook op lokaal niveau is het initiatief actief. Zo hebben lokale gemeenschappen in de binnenlanden van Peru een nieuw natuurbeschermingsmodel ontwikkeld. Bij dit model snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant beschermt het de bossen en aan de andere kant biedt het de mogelijkheid om kleinschalige economische initiatieven te ontplooien, zoals in het geval van ecotoerisme waarbij hun cultuur en leefwijze centraal staan. Het Living Amazon Initiative wil nu dit nieuwe model verder uitrollen in de andere Amazonelanden. Wilbert Inuma, leider van de Amahuaca gemeenschap: “We zijn heel enthousiast over dit initiatief. We willen de wereld graag laten zien hoe wij leven en wat het regenwoud voor ons betekent.”


WNF en KLM: samen voor een schonere wereld

Luchtvaart is verantwoordelijk voor 2 tot 3% van het totale CO2-volume dat door de mens wordt veroorzaakt. Daarom vind KLM het belangrijk om samen met het WNF aan een duurzamere luchtvaart te werken. Met minder CO2-uitstoot. Zo trekken we samen op om te werken aan de ontwikkeling van een markt voor duurzame biobrandstoffen. Brandstoffen die niet ten koste gaan van biodiversiteit en voedselzekerheid. Daarnaast zorgen we ervoor efficiënter met brandstof om te gaan door zo licht mogelijk te vliegen via de meest efficiënte routes. WNF adviseert ook bij de verdere ontwikkeling van duurzame catering aan boord op het gebied van MSC/ASC-vis, duurzame palm- en sojaolie.
Om ook een actieve bijdrage te leveren aan natuurbescherming biedt KLM financiële ondersteuning van natuurbeschermingsprojecten van het WNF, niet alleen in de Amazoneregio, maar ook in de Koraaldriehoek en op Bonaire.

Meer weten over dit natuurbeschermingsproject klik hier.

Meer ideeën?
Add your voice to the conversation

Gepubliceerd

19 Maart, 2015

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

16 Mei, 2014

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

28 Maart, 2014

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven