Milieu 90 Artikelen

Een platform voor verandering

Gepubliceerd

27 Mei, 2015

Het Corporate BioFuel Programma van KLM helpt veel bedrijven hun milieudoelstellingen te behalen en zorgt voor een steeds duurzamere luchtvaart. KLM loopt al sinds 2009 voorop bij het gebruik van duurzame biobrandstoffen. Dit is onderdeel van de doelstelling om de CO2-uitstoot van het bedrijf tegen 2020 met 20% te verminderen door de vloot te vernieuwen, duurzame biobrandstoffen te gebruiken en de vluchtefficiëntie te verhogen. Bij KLM streven we ernaar de markt voor duurzame biobrandstoffen te stimuleren. Bij grootschalig gebruik kunnen biobrandstoffen de CO2-uitstoot met wel 80% verminderen.

Partners in duurzaamheid

Met het KLM Corporate BioFuel Programma kunnen bedrijven de CO2-voetafdruk van hun bedrijfsvluchten verminderen: deelnemers betalen een toeslag, die gebruikt wordt om duurzame biobrandstoffen in te kopen. Fokko Wientjes (DSM) en Joost Brinkman (Accenture Netherlands), directeuren Sustainability bij twee deelnemende bedrijven, leggen uit waarom het BioFuel-programma zo’n goed initiatief is:


Waarom heeft u besloten deel te nemen aan het KLM Corporate BioFuel Programma?
Fokko Wientjes (FW): Bij DSM zetten we ons in om alternatieve brandstoffen te ontwikkelen om de dreigende klimaatverandering tegen te gaan. Aangezien de ontwikkeling van alternatieven van wezenlijk belang is in elke bedrijfstak, is het belangrijk om dit initiatief van KLM op het gebied van biobrandstof te steunen. De biobrandstof van KLM is bijzonder, omdat deze niet wordt verkregen uit voedsel- of andere waardevolle grondstoffen, maar door afvalproducten op te waarderen.

Joost Brinkman (JB): Bij Accenture hebben we KLM een paar jaar geleden gesteund om haar duurzaamheidsstrategie volledig te ontwikkelen. Aangezien biobrandstoffen een enorme impact kunnen hebben op de duurzaamheid van de luchtvaart, staan we volledig achter KLM’s streven om een luchtvaartmaatschappij te zijn met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot.

Het programma is doorslaggevend voor de ontwikkeling van de hele biokerosinebevoorradingsketen. Ook helpt het ons bij Accenture onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken. 

Hoe sluit het programma aan bij de duurzaamheidsinitiatieven van uw bedrijf?
JB: Bij Accenture streven we ernaar onze CO2-voetafdruk tegen 2020 met 50% te verminderen (statistieken 2014). We reizen wat af: 20% van onze CO2-voetafdruk is afkomstig van vluchten. Het KLM Corporate BioFuel Programma pakt dat direct aan.
FW: DSM is actief op het gebied van gezondheid, voeding en materialen en stimuleert als zodanig de ontwikkeling van energie-alternatieven die de klimaatdreiging kunnen neutraliseren. We kijken hierbij naar elke mogelijke vorm van interventie: van wind- en zonne-energie tot geavanceerde biobrandstoffen.

Er is geen kant-en-klare oplossing. Wat we nodig hebben is een mix van alternatieven. Duurzame biobrandstoffen vormen een belangrijk onderdeel van deze mix.

Welke voordelen biedt het programma nog meer?
JB: Twee keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats, waar alle partners de kans krijgen om het gesprek aan te gaan met andere deskundigen op het gebied van duurzaamheid. We wisselen dan kennis en ideeën uit. Er zijn op dit moment 15 deelnemende bedrijven.
FW: Door samen te werken met andere vooruitstrevende bedrijven kunnen we meer verandering teweegbrengen dan alleen.

Is de groei van het KLM Corporate BioFuel Programma van KLM reden voor milieu-optimisme?
JB: Jazeker. Als je bedenkt dat het initiatief pas vier jaar geleden in het leven is geroepen, is er in die korte tijd een aanzienlijke groei geweest en hebben we een hoop bereikt. Dat is vooral belangrijk omdat er meer op het spel staat dan alleen onze eigen CO2-voetafdruk. We dragen bij aan de ontwikkeling van een platform voor wereldwijde verandering.
FW: Als ik naar de beschikbare wetenschappelijke oplossingen kijk, ben ik optimistisch. De twee grootste struikelblokken zijn snelheid en schaal. We moeten echt doortastend handelen. Ik hoop dat we later dit jaar bij de klimaatconferentie in Parijs meer toewijding zullen zien aan deze energie-overstap en meer steun zullen krijgen om bijvoorbeeld een CO2-prijs in te voeren.

Is dit optimisme ook terug te zien in de bedrijfsdoelstellingen?
JB: Zeker. Kijk maar eens naar wat we in vier jaar allemaal hebben bereikt. Dankzij de grote doeltreffendheid en schaalwinst is de prijs van biobrandstof al verlaagd. Ik zie niet in waarom alternatieven niet winstgevend zouden kunnen zijn. FW: Inderdaad. De Eco Plus-oplossingen van DSM groeien momenteel sneller dan ooit en zijn winstgevender dan onze andere producten. Dat we afzien van fossiele brandstoffen zal niet ten koste gaan van de economie. In ieder geval niet meer dan toen stoomkracht werd vervangen. Ik ben ervan overtuigd dat er veel meer rijkdom wordt gecreëerd.

Stap ook in voor een schonere toekomst

KLM is de eerste luchtvaartmaatschappij met een programma zoals het KLM Corporate BioFuel Programma. Wij vinden het belangrijk om te verduurzamen, maar ook een koploper kan het niet alleen. Gelukkig weten we ons gesteund door een groeiende groep toonaangevende bedrijven, zoals Friesland Campina, Schiphol Group, Nike, Philips, PGGM, Loyens & Loeff, Heineken, DSM, Accenture, Perfetti van Melle, FMO, CBRE en Gemeente Amsterdam, die net als KLM duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Door deel te nemen in het KLM Corporate BioFuel Programma bevestigen zij hun leiderschap en dragen zij direct bij aan de duurzaamheid van de luchtvaart.
Ook instappen voor een schonere toekomst? Neem voor meer informatie over het KLM Corporate BioFuel Programma contact op met Stijn van de Laar, Sales Manager – Business Market, KLM Nederland. E-mail: Stijn-van-de.Laar@KLM.com.

Meer ideeën?
Add your voice to the conversation

Gepubliceerd

23 Jan, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

26 Okt, 2016

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

11 Okt, 2016

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

26 Jan, 2016

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

26 Jan, 2016

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven