Milieu 92 Artikelen

Tien keer nummer 1 in DJSI

Gepubliceerd

11 Sep, 2014

Voor de 10e keer op rij bevestigt AIR FRANCE KLM haar leidende positie als beste luchtvaartmaatschappij in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). En maar liefst voor de zesde keer staan we genoteerd als ‘Industry Group Leader’ in de overkoepelende sector Transport*). Een positie waar we trots op zijn en die ons sterkt in onze aanpak.

Uitdaging
Het behouden van een top positie is niet eenvoudig. In dit geval is het een goede ontwikkeling dat anderen in onze branche ook niet stil zitten op dit vlak.

Onderscheidend
De DJSI zegt iets over de kwaliteit waarop duurzaamheid binnen een organisatie is geïntegreerd. Het gaat om de drie P’s: People, Planet en Profit. Kortweg; het voortbestaan van de onderneming waarborgen door winst te maken, zonder het oog te verliezen voor je omgeving. De quote uit het rapport:

AIR FRANCE KLM is voor het zesde opeenvolgende jaar verkozen tot Industry Group Leader. Het bedrijf laat ook dit jaar weer zien dat het vooroploopt op het gebied van duurzaamheid in de transportsector en houdt daarbij vast aan het langetermijnbeleid om haar impact op het milieu terug te dringen en tegelijkertijd de operationele eco-efficiëntie te verbeteren. De groep betrekt haar klanten bij duurzaamheidskwesties door middel van innovatieve programma’s, waarbij de verkregen klantfeedback wordt geïntegreerd in het productaanbod en de communicatiestrategieën. AIR FRANCE KLM blijft toonaangevend op het gebied van commercialisering van duurzame biobrandstoffen en investeert samen met organisaties zoals SkyNRG, Boeing en lokale Europese overheden in een levensvatbare, winstgevende productiebasis voor biobrandstoffen in Europa. De groep neemt een duidelijk standpunt in met betrekking tot belangrijke kwesties zoals luchtverkeersleiding, regelgeving in de luchtvaartsector en de ambities van IATA en ICAO op het gebied van klimaatbescherming. Op het sociale vlak houdt AIR FRANCE KLM rekening met de economische impact die zij heeft op de bestemmingen waarop wordt gevlogen, door aandacht te besteden aan de ontwikkeling van lokale economieën, het betrekken van lokale stakeholders en het beschermen van de rechten van de mens”.

De lat steeds hoger leggen
We richten ons op vier belangrijke thema’s: terugdringen van onze impact op het milieu, integratie van duurzame ontwikkeling in de producten en diensten, bevorderen van een verantwoord personeelsbeleid en een duurzame maatschappelijke bijdrage.
Elke dag levert nieuwe inzichten en technieken op, die ons in staat stellen nog meer te doen, of de dingen nog beter te doen. Het is onze ambitie om ook in de toekomst de meest duurzame airline te blijven. Als onderdeel van het initiëren en stimuleren van nieuwe innovatieve ontwikkelingen heeft KLM ook dit jaar weer een nieuwe reeks vluchten op duurzame biobrandstof uitgevoerd en is in december 2013 een samenwerking met UNICEF aangegaan. De ontwikkelingen op het gebied van vluchten op biobrandstof zijn niet mogelijk zonder de samenwerking die KLM heeft met diverse partners, zoals bedrijven die partner zijn van KLM’s Corporate BioFuel programma.

Onder meer door deze resultaten behoudt AIR FRANCE KLM zijn positie als een van de 24 meest duurzame ondernemingen ter wereld.

Internationale graadmeter
De Dow Jones Sustainability Index is een internationale graadmeter voor de prestaties van bedrijven die duurzaamheid centraal stellen in hun strategie en bedrijfsvoering. Ieder jaar wordt het aantal deelnemers wereldwijd uitgebreid dat rapporteert over hun activiteiten op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierdoor ontstaat een breed beeld van de ontwikkeling van duurzaamheid wereldwijd en in de benoemde sectoren. Samen met Air France heeft KLM bewezen de afgelopen jaren een leidende rol te nemen om duurzame ontwikkeling in de luchtvaart op de agenda te zetten.

Meer informatie staat bij RobecoSam of het AIR FRANCE KLM CSR rapport

(*) Onder de categorie Transport valt: lucht-, spoor-, zee- en wegtransport, ook op de luchthavens

Meer ideeën?
Add your voice to the conversation

Gepubliceerd

6 Sep, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

24 Jul, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

11 Jul, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

28 Mei, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

1 Jun, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven