Milieu 92 Artikelen

Waarom biobrandstof…

Gepubliceerd

20 Feb, 2015

Een van de meest effectieve manieren om CO2-uitstoot in de luchtvaart te verminderen is de inzet van duurzame biobrandstof. Wanneer duurzame biobrandstof op grote schaal wordt ingezet kan de CO2-besparing oplopen tot 80%. Biobrandstof is dus duurzamer dan fossiele brandstof, wat de huidige standaard is binnen de luchtvaartsector.

De markt voor biobrandstof staat echter nog in de kinderschoenen. Er is nog geen constante productie en prijzen fluctueren sterk. In 2013 lag de prijs voor biobrandstof zes keer hoger dan voor kerosine. Voor 2015 verwacht men dat de prijs nog twee tot drie keer hoger ligt. Het gaat dus wel de goede kant op, maar er is nog veel te doen.

Smart Energy

Een van de speerpunten van KLM’s beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen is het reduceren van de ecologische voetafdruk. Binnen het thema ‘Smart Energy’ is het streven de CO2-uitstoot per passagier in 2020 met 20% te verbeteren (ten opzichte van 2011). Een van de elementen daarin is het stimuleren van de ontwikkeling van biobrandstof. We blijven de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu verder beperken door technische maatregelen, zoals vlootvernieuwing en een efficiëntere vluchtuitvoering. Maar zolang we op het gebied van zonne-energie of energieopslag (accu’s) op korte en middellange termijn nog geen technische doorbraken mogen verwachten, is vliegen op duurzame biobrandstof het beste alternatief. Het zal de grootste bijdrage leveren aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot.

Bewijzen dat het kan

KLM voert al sinds 2009 verschillende vluchten uit op een combinatie van duurzame biobrandstof en kerosine. Het is op dit moment om diverse redenen nog niet mogelijk op 100% biobrandstof te vliegen. Vanwege veiligheidsvoorschriften mag van de totale hoeveelheid vliegtuigbrandstof 10% tot 50% uit biobrandstof bestaan. Dit heeft te maken met de technische goedkeuring van de gebruikte soort biobrandstof voor luchtvaart. Daarnaast wordt er nog veel te weinig duurzame biobrandstof geproduceerd. We willen de productie verder stimuleren, maar kunnen dat niet alleen en trekken hierin samen op met partners; de overheid, bedrijven en leveranciers. Om de productie van duurzame biobrandstof te ontwikkelen is in 2010 samen met Spring Associates en ARGOS (voorheen North Sea Petroleum) de joint venture SkyNRG in het leven geroepen. De ambitie van SkyNRG is om marktleider te worden in de wereldwijde markt van duurzame vliegtuigbrandstoffen. Daarnaast is het ook van belang de afzetmarkt te vergroten. Een van de initiatieven om samen met bedrijven de markt voor duurzame biobrandstoffen te stimuleren is het KLM Corporate BioFuel Programma.

Wat is het KLM Corporate BioFuel Programma

Het KLM Corporate BioFuel programma stelt bedrijven in staat om een deel van hun vliegreizen te laten uitvoeren op duurzame biobrandstof. Deelnemers betalen een toeslag die het verschil in prijs tussen biobrandstof en traditionele kerosine overbrugt. Deze toeslag wordt volledig gebruikt voor de aankoop van duurzame biobrandstof. Daarnaast investeert KLM in technische- en marktontwikkeling van biobrandstof. Op deze wijze slaan bedrijven en KLM twee vliegen in een klap.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Klimaatverandering is een zaak die ons allemaal aangaat. Dat weten ook de deelnemende partners aan het KLM Corporate BioFuel Programma: Accenture, Heineken, ABN AMRO, Schiphol Group, FrieslandCampina, Gemeente Amsterdam, CBRE, Loyens & Loeff, PGGM, Perfetti van Melle en FMO. Wij zijn blij dat al deze bedrijven onze visie delen. Hiermee tonen ze hun leiderschap en dragen actief bij aan het duurzamer maken van de luchtvaart. Wij hopen dat meer organisaties hun voorbeeld zullen volgen. Meer informatie over het KLM Corporate BioFuel Programma? Neem contact op met: Stijn van de Laar, Sales Manager – Business Market, KLM Netherlands. E-mail: Stijn-van-de.Laar@KLM.com.

Hoe werkt het programma?

SkyNRG en andere leveranciers leveren KLM de hoeveelheid gereserveerde duurzame biobrandstof. Op dit moment is de hoeveelheid nog gering en worden de ‘biobrandstofvluchten’ daarom apart getankt. Op termijn is het de bedoeling om ook deze brandstof via het centrale brandstofsysteem van Schiphol te laten lopen. Je kunt het biobrandstofprogramma dan vergelijken met de levering van groene stroom. De individuele bijdrage van bedrijven komt ten goede aan het totale luchtverkeer. Dus ook andere maatschappijen krijgen dan de mengvorm van duurzame biobrandstof en kerosine in hun tanks geleverd. Overigens wordt er door geen van de deelnemende of leverende partijen verdiend aan het programma.

Duurzame biobrandstof

De grondstof voor duurzame biobrandstof kan verschillen. KLM gebruikt alleen duurzame biobrandstoffen op basis van grondstoffen die niet ten koste gaan van biodiversiteit en voedselzekerheid. Dat de biobrandstof onder andere aan deze duurzaamheidscriteria voldoet, is een absolute voorwaarde van KLM. Om zeker te weten dat we een duurzame biobrandstof inkopen, volgen we het advies van de Sustainability Board van SkyNRG. In deze ‘board’ zitten vertegenwoordigers van o.a. het Wereld Natuur Fonds (WNF), het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht en Solidaridad. Ook streven we naar het verder stimuleren en uitrollen van gecertificeerde processen bij leveranciers, onder het toezicht van de RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials). Deze instantie waarborgt de hoogste standaard waarbij sociale omstandigheden en milieuaspecten bij de productie van biobrandstoffen het best gerespecteerd worden.

Met oog voor de natuur en de toekomst

Sinds 2007 hebben WNF en KLM een partnerschap. Het is WNF’s langetermijnvisie dat een volledig duurzame energievoorziening in 2050 haalbaar is, waarbij bedrijven een sleutelrol spelen. WNF kiest daarom voor samenwerking met bedrijven die in hun branche aantoonbaar voorloper willen zijn en blijven op het gebied van duurzaamheid. Het gaat om partners die in staat zijn om een hele sector in beweging te zetten, of die een duidelijke voorbeeldfunctie hebben. Het doel is samen tot oplossingen te komen die concreet bijdragen aan de bescherming en het behoud van de natuur wereldwijd. De focuspunten voor de samenwerking met KLM liggen dan ook op het terugdringen van de CO2-uitstoot en op het gebied van de ontwikkeling van een markt voor duurzame biobrandstoffen. Daarnaast heeft WNF een adviesrol over gebruik van duurzame vis, producten met verantwoorde palmolie en verantwoorde soja in de catering producten aan boord. KLM biedt financiële en communicatieve ondersteuning van het natuurbeschermingswerk van WNF in de Koraaldriehoek, Bonaire en projecten in de Amazone.

De rol van de passagier

Tot slot is het mogelijk dat passagiers ook een bijdrage leveren in het verminderen van de CO2-uitstoot van hun vlucht. Dat kan via het CO2ZERO-programma. Sinds 2008 kunnen passagiers via dit programma de CO2-uitstoot van hun KLM-vlucht uitrekenen en compenseren. Daarmee investeren ze in hernieuwbare energieprojecten met het Gold Standard keurmerk. Dankzij deze steun en die van de verschillende partners en bedrijven investeren we samen in de verduurzaming van de luchtvaart.

Meer ideeën?
Add your voice to the conversation

Gepubliceerd

6 Sep, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

28 Mei, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

11 Dec, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

21 Aug, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

1 Jun, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven