Milieu 92 Artikelen

WNF en KLM. Een duurzaam verbond

Gepubliceerd

2 Mei, 2012

Klimaatverandering is een bedreiging voor mens en aarde. We weten dat de uitstoot van CO2 hierin een cruciale rol speelt. Het Wereld Natuur Fonds zet zich in om dit proces een halt toe te roepen. KLM sluit zich daarbij aan en is al sinds 2007 partner van het WNF.

Voor een belangrijk deel wordt de klimaatverandering veroorzaakt door CO2-uitstoot die ontstaat bij gebruik van fossiele brandstoffen. Als we niets ondernemen wordt nog deze eeuw, een derde van alle levende vormen op aarde met uitsterven bedreigd. Geen enkele partij kan dit probleem op eigen kracht het hoofd bieden. Samenwerking tussen NGO’s, bedrijven en overheden is de enige manier om iets te kunnen betekenen. 

Partners met een uitdaging

In oktober 2011 tekende Camiel Eurlings, Managing Director KLM, de overeenkomst voor een volgende stap in de samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF). Eurlings: “Samen maken we ons sterk voor een duurzame luchtvaart. Dat gaat verder dan de maatregelen die wij als KLM treffen. We proberen daarnaast een breed dialoogplatform te bieden waar overheden, bedrijven en de consument zich kunnen verenigen. 

100% duurzame energievoorziening in 2050

De luchtvaartsector is verantwoordelijk voor zo’n 2 tot 3% van het totale CO2-volume dat door toedoen van mensen wordt veroorzaakt. Daarom wil KLM een rol vervullen in het verminderen van  CO2-uitstoot in de luchtvaart. Door samen te werken met het WNF willen we een bijdrage leveren aan een 100% duurzame energievoorziening in 2050. Als luchtvaartmaatschappij weten we als geen ander dat vliegen niet meer weg te denken is uit de samenleving. Juist daarom kunnen we een waardevolle bijdrage leveren om de schade aan natuur en milieu te minimaliseren.

Ambities WNF en KLM

Het partnerschip tussen KLM en het Wereld Natuur Fonds mag bijzonder genoemd worden. Juist door samen op te trekken kunnen we het verschil maken en zo een voorbeeld rol vervullen voor een duurzamere luchtvaart. 

Het WNF zet zich in voor een 100% duurzame energievoorziening in 2050. Daar dragen wij graag aan bij. Samen zetten we ons in voor een duurzamere luchtvaart onder meer door verbetering van CO2- and brandstofefficiëntie. Investeren in innovatie zoals duurzame biobrandstof is echter noodzakelijk om de doelstellingen te halen. Wat betekent het nu concreet?

KLM heeft de ambitie uitgesproken om in 2015 haar hele vloot op gemiddeld 1% duurzame biobrandstoffen te laten vliegen. Dat lijkt misschien niet veel, maar met meer dan 100.000 vluchten per jaar levert dat een aanzienlijke bijdrage aan het verminderen van CO2-uitstoot. De eerste vluchten op biobrandstof zijn al een feit

Daarnaast wil KLM haar ‘best in class’  postitie voor CO2- en brandstofefficiëntie behouden. Hiervoor is het KLM’s ambitie om 20% CO2- en brandstofefficiëntie per getransporteerde ton/kilometer te behalen (t.ov. 2009).

Meer ideeën?
Add your voice to the conversation

Gepubliceerd

24 Jul, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

26 Jun, 2019

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

13 Dec, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

21 Aug, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

1 Jun, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven